Të jesh prind është shumë e vështirë, nuk ke përgjegjësi vetëm për veten por edhe për njerëzit e tjerë.

Kërkesat për një jetë më të mirë për fëmijën tuaj në mënyrë financiare, fizike de psikologjike janë shumë stresuese dhe shpesh komplikuese, raporton “dailyhealthpost”.

Janë pyetur disa nga gratë në Amerikë, që të renditin stresin e tyre nga 0 deri në 10. Dhe përgjigja e shumicës ishte 8.5. Më pas kur u pyetën se nga kush kanë stres më shumë, nga burrat e tyre apo fëmijët. Përgjigja e tyre ishte nga Burrat.

Në kontekstin e jetës në familje, burimet e stresit janë të ndryshme mes asaj të nënës, babait dhe fëmijës.

Nënat beqare kishin eksperiencë të një niveli më të lartë të stresit kur ato nuk kanë ndihmën e bashkëshortit.

Këto strese janë të bazuara me eksperiencat e njëjta të nënave në botë. Në mënyrë gjenerale, nënat kanë përgjegjësi prindërore dy herë më shumë se burrat.

Përgjegjësitë dhe presionet e bërjes së fëmijëve shtojnë stresin ditor emocional të martesës, punës jashtë shtëpisë dhe marrëdhënie të tjera. Për të qenë një prind i suksesshëm në një shtëpi të rehatshme, nënat dhe baballarët duhet të menaxhojnë marrëdhëniet e tyre me njëri-tjetrin dhe me secilin fëmijë njëkohësisht; lënë pas dore njëra dhe tjetra do të vuajnë rëndë.

Për më tepër, kur nënat dhe baballarët nuk janë dakord për çështjet e prindërve, ai thekson aktivitetet e rregullta ditore. Një pjesë e kësaj është për shkak të (për fat të mirë) qasjeve të ndryshme në jetë: burrat shohin pyllin dhe gratë shohin pemët.