Indeksi i kapitalit njerëzor (IKNJ) i Maqedonisë është më i ulët se mesatarja e rajonit dhe grupi i të ardhurave. Fëmijët në Maqedoni, kur janë 18 vjeç, pritet të përfundojnë 11.2 vjet të arsimit parashkollor, fillor dhe të mesëm. Megjithatë, kur vitet e shkollimit janë përshtatur sipas cilësisë së të mësuarit, ajo është e barabartë me vetëm 6.8 vjet, që do të thotë se ka një hendek të të nxënit prej 4.4 vjetësh, sipas studimit më të fundit të Bankës Botërore.

Sipas hulumtimit, IKNJ thekson se një fëmijë i lindur sot në Maqedoni kur të rritet do të jetë produktivisht 53 për qind e asaj që mund të ishte nëse ka pasur arsim të plotë dhe ishte plotësisht i shëndetshëm.

Në Maqedoni, IKNJ te vajzat është më i lartë se te djem, dmth. 0.55 krahasuar me 0.52 në një shkallë prej 0 deri në 1.
“Vlera e indeksit, sidomos vlera e treguesve arsimor tregojnë masa të menjëhershme. Duket se reformat e deritanishme nuk e kanë transformuar sistemin arsimor të mjaftueshëm për të ndihmuar shumicën e nxënësve të arrijnë të paktën njohuritë bazë”, thotë Drejtori i Bankës Botërore në Maqedoni, Marco Mantovanelli.

Ai mendon se një analizë e hollësishme e të dhënave nga Programi i OECD për Vlerësimin Ndërkombëtar të Nxënësve (PISA) duhet të jetë hapi i parë në aktivitetet e mundshme në politikat dhe reformat publike që me të vërtetë kanë për qëllim përmirësimin e arsimit në Maqedoni.

“Është e rëndësishme që vendi të vazhdojë të marrë pjesë në vlerësimet ndërkombëtare të një shkalle të gjerë për të monitoruar cilësinë e sistemit arsimor”, thekson Mantovanelli.

Aktualisht, Banka Botërore mbështet përpjekjet e Maqedonisë për të forcuar arsimin dhe aftësimin teknik të mesëm teknik dhe arsimin e lartë nëpërmjet Projektit për Zhvillimin e Aftësive dhe Inovacionin (me një hua prej 24 milion dollarë). Qëllimi është të përmirësojë transparencën e shpërndarjes së burimeve dhe të promovojë llogaridhënien në arsimin e lartë, të përmirësojë rëndësinë e arsimit teknik të mesëm teknik dhe të mbështesë kapacitetet e inovacionit në Maqedoni.

Banka Botërore gjithashtu mbështet Maqedoninë në drejtim të përmirësimit të qasjes në arsimim të hershëm të cilësisë dhe kujdesit të fëmijëve për të gjithë fëmijët, veçanërisht për fëmijët nga grupet e cenueshme sociale përmes Projektit të Përmirësimit të Shërbimeve Sociale (një hua prej 34.6 milionë dollarë). Ky projekt do të përmirësojë gatishmërinë e shkollës, e cila është jetike për zhvillimin e shkathtësive gjatë gjithë jetës dhe forcimin e konkurrueshmërisë së ekonomisë së vendit në një periudhë afatgjatë.

Artikulli paraprakTiranë: Vritet me armë zjarri 13 vjeçarja
Artikulli tjetërRangellova dhe Jançev para shkarkimit?!