Të rinjtë e ditëve të sotme dhe ata që kanë lindur gjatë viteve të fundit, të cilët nuk do të marrin dot një diplomë universiteti, do të kenë rroga shumë më të vogla se të prindërve të tyre.

Ky është përfundimi i një studimi të bërë nga Standford University.

Sipas këtij studimi, amerikanët e lindur nga vitin 1980 deri në vitin 2000, të cilët nuk kanë një diplomë apo një kualifikim profesional, do të përfundojnë duke punuar me një rrogë më të ulët se brezi paraardhës dhe si pasojë, do ta kenë të vështirë të mbijetojnë.

Një numër i madh profesorësh dhe studentësh, të cilët realizuan studimin në mënyrë private, vunë re se personat që janë nën 40 vjeç, kanë më shumë tendenca vetëvrasëse dhe për të blerë drogëra apo për të kaluar në overdozë.

Profesori i sociologjisë dhe drejtori i qendrës Stanford, David Grusky, shpjegon: Milienialët janë brezi i parë që po përjetojnë në mënyrë të drejtëpërdrejtë pasojat ekonomike dhe ndryshimet e mëdha sociale të ditëve të sotme. Mund t’i krahasojmë ata me kanarinat pranë qymyrit, ku tamam e kuptojnë se sa toksike janë këto ndryshime dhe pasojat e tyre“.