Të gjitha ndalimet dhe kufizimet e qarkullimit në rrugët e mbuluara me borë janë shfuqizuar dhe trafiku është normalizuar në të gjitha rrugët. Reshjet e borës janë ndaluar kudo.

“Rrugët e Maqedonisë” njoftojnë se trafiku nëpër rrugët e Maqedonisë po zhvillohet në rrugë të lagështa dhe në vende të caktara ka mbetjet të dëborës.

Në pika të caktuara që kalojnë përmes grykave mund të ketë shfaqje të shembjeve më të vogla.

“Rrugët e Maqedonisë” apelojnë për ngasje të kujdesshme të makinës dhe përshtatjen e shpejtësisë sipas kushteve të rrugës.