Për referendumin më 30 shtator për votim janë paraqitur 1.859 persona të sëmurë dhe të pamundshëm në 69 nga 80 komunat.

Votimi për ta do të zbatohet më 29 shtator, kur anëtarët e këshillave zgjedhorë do t’i vizitojnë në shtëpitë e tyre.
Më shumë të sëmurë për votim janë paraqitur në Demir Hisar – 145, në Prilep – 143, në Strumicë – 107 dhe në Kriva Pallankë – 100.

Në zgjedhjet lokale në vitin 2017 për votim janë paraqitur mbi 5.400 të sëmurë dhe persona të pamundshëm.