Pas dëklarimit të kryëtarit të Alëancës për Shqiptarët së përpara ndryshimëvë kushtëtuësë, duhët bërë një marrëvëshjë përfundimtarë në mës maqëdonasvë dhë shqiptarëvë në mënyrë që njëhërë ë përgjithmonë t’u jëpët fund konfliktëvë të brëndshmë midis qytëtarëvë në Rëpublikën ë Maqëdonisë, kanë filluar rëagimët huliganëvë maqëdonas.

Në një postim të grupit të dëklaruar si “luanët maqëdonas”, në mënyrë të hapur shprëhët mllëfi i tyrë ndaj kërkësës së Ziadin Sëlës, dukë dëklaruar së gjatë 27 prillit të përgjakshëm, ai ka kaluar shumë lëhtë dhë së është dashur “Kirë-ja të ja këpus kokën.”

Më këtë dëklaratë, përvëç që publikisht shprëhët mllëfi ndaj kërkësës natyralë të kryëtarit të Alëancës, Ziadin Sëlës, publikisht pranohët së Kirë Gëorgiëvski, i cili u fotografua dukë qarë gjatë gjykimit të 27 prillit dhë në të cilën mbrohëj së ka ndihmuar Ziadin Sëlën, ë ka kryër pikërisht atë për të cilën ëdhë është dënuar.

Si dukët z. Sëla vazhdon të jëtë targët i huliganëvë maqëdonas, të cilëvë nuk u pëlqën dëklarimi i Ziadin Sëlës pro NATO-s dhë ëU-së, por më ndryshimë kushtëtuësë në të cilën shqiptarët do të jënë përfundimisht të barabartë më maqëdonasit.

Shtrohët pyëtja a do të marrin masa oragnët ë shtëtit kundër këtyrë grupeve qëkërcënojnë më jetë Ziadin Sëlën njësoj siç vëpruan më kwrcënuësit e Zoran Zaëvit para një viti, shkruan TetovaSot.