Treguesit makroekonomikë po lëvizin në drejtim të shkëlqyer. Ekonomia është duke lëvizur në drejtim pozitiv dhe me lëvizjen e suksesshme drejt NATO-s dhe BE-së mund të presim përshpejtimin e rritjes ekonomike.

Kështu ka deklaruar mes tjerash Ministri i Financave Dragan Tevdovski në intervistën për agjencinë MIA, në të cilën ai flet për linjat e reja të kreditimit nga BEI dhe BERZH prej 130 milion euro për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme.

‘Këtë javë ne nënshkruam një marrëveshje me Bankën Evropiane të Investimeve për 100 milionë euro për likuiditet shtesë të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, të cilat ata do të mund t’i përdorin nga mesi i tetorit.

Ata do të duhet të aplikojnë në bankat komerciale. Për ne është e rëndësishme që të sigurojmë qasje në kapitalin shtesë ose kredi të lira për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme që janë themeli i ekonomisë. Është e rëndësishme për ne që të kemi qasje në kredi të lira për t’u rritur dhe zhvilluar.;, ka deklaruar Tevdovski.

Përveç 100 milionë eurove ekzistuese, ekziston një mundësi shtesë për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në vlerë prej rreth 30 milion euro ose gjithsej 130 milion euro në total. Këto 30 milion euro shtesë ofrohen nëpërmjet Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH).

Tashmë, 10 milionë prej tyre janë aktive, d.m.th. Ata mund të merren përmes Ohridska Banka që do të thotë se tashmë kompanitë mund të aplikojnë, ka shtuar më tej minsitri Tevdovski.