ë organizim të Transparensi Internashënel – Maqedoni dhe Komisionit shtetëror për parandalimin e korrupsionit sot në Shkup do të mbahet trajnim me temë “Roli i informatorëve në luftën kundër korrupsionit”.

Trajnimi organizohet në kuadër të projektit “Përforcimi i informatorëve në Maqedoni”, mbështetur financiarisht me grant nga “Trust for Democracy, проект на German Marshall Fund” të SHBA-së dhe Ambasadës të Mbretërisë së Norvegjisë në Beograd, ndërsa e realizon Transparensi Interneshënell – Maqedoni.

Qëllimi është përmirësohet gjendja me mbrojtjen e të drejtës së informatorëve dhe promovimin e rolit të tyre kundër korrupsionit.