Inspektoriati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor konfirmoi se ka pasur shkelje në rastin e vdekjes së pacientes nga Struga, rezultatet e të cilës dolën pozitivë ndaj virusit Korona. Ajo nuk u pranua nga spitali i Ohrit edhe pse ka pasur udhëzim nga mjeku amë Irinka Sotirova-Bukova, drejtore e Inspektoratit Sanitar- Shëndetësor, tha se nga informacionet disponon deri më tani, është konstatuar shkelje në lidhje me mosdhënien ndihmës mjekësore për një pacient që ka kërkuar kujdes shëndetësor. Sipas saj, Ka të bëjë me një punonjës të kujdesit shëndetësor i cili ishte në detyrë në kohën kur pacienti ishte dërguar në kontroll. Është i saktë informacioni që mjeku amë i ka dhënë udhëzim për 25 e këtij muaji.”- tha Bukova.

Në repartin për sëmundjeve infektive në spitalin e Ohrit punojnë 2 specialistë dhe dy specialzantë si dhe personel tjetër mjekësor por përgjegjësia eventuale për të gjithë ata do të konfirmohet më tej nga ISHSSH sipas neneve të Ligjit për Mbrojtje Shëndetësore”, paralajmëroi Sotirova-Bukova. Repoarti infektiv në spitalin e Ohrit funksionon për momentin.