Vëllau i Sheqerim Ahmetit, i njohur si El Cheka, i cili është i akuzuar nga Prokuroria e Përgjithshme për vepër penale, gjithashtu ka dosje të trashë të veprave penale.

Blerim Ahmeti i lindur më datë 29.03.1990 në Kërçovë, me adresë banimi në rrugën e ,,Ilindenit,, bl.55 ndërtesa nr.3 hyrja1 banesa nr.23 në Tetovë.

1.Më datë 07.09.2011 ka kryer vepër penale ,,Sulm ndaj pjestari të policisë, gjatë kyzerjes së detyrës në fushën e sigurisë,, e dënushme sipas nenit 383 alinea 1 e kodit penal të RMV-së, i denuar me kusht.

Më datë 20.08.2009, vepër penale ,, Pjesëmarje në përleshje,, dënuar sipas nenit 132 të KP dhe më datë 20.08.2018, ka kryer vepër penale ,,Lëndim i rëndë truporë, dënuar sipas nenit 133 të KP të RMV-së. Lënda është në procedurë por ende nuk ka epilog.