Me shpalljen e gjendjes së pandemisë nga Organizata Botërore e Shëndetit dhe në përputhje me rekomandimet e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë të Veriut nga 11 marsi i vitit 2020, të gjitha aktivitetet e destinuara për publikun, si dhe vizitat e organizuara në ndërtesën e shtëpisë ligjdhënëse janë shtyrë deri në normalizimin e situatës.

Ndërkohë, secili që dëshiron ta shikojë brendinë e ndërtesës, këtë mund ta bëjë në mënyrë virtuale në linkun http://vtour.sobranie.mk/.