Këshilli Drejtues i Akademisë për Gjykatës dhe Prokurorë Publikë “Pavell Shatev” në seancën e sotme solli vendim me të cilin për ushtrues detyre drejtoreshë të Akademisë e zgjodhi Vjollca Elmazin, prokurore publike në Prokurorinë Publike të Lartë të Gostivarit.

Elmazi është zgjedhur nga radhët e anëtarëve të Këshillit Drejtues të Akademisë për Gjykatës dhe Prokurorë Publikë “Pavell Shatev”, deri në emërimin e drejtorit të ri.