Katër miliard euro investime të huaja, tatime më të ulëta dhe zvogëlim të papunësisë për 10%.

VMRO-DPMNE obligohet ta ripërtërijë Maqedoninë.

Na nevojitet ripërtëritje ekonomike, ajo do të vjen me 4 miliard euro investime të huaja, prej të cilave 3 kompani të mëdha do të vijnë që në 100 ditët e para. Me atë do të kontribuojnë drejt zvogëlimit të papunësisë nën 10%.

Do ta ndihmojmë edhe biznesin vendor. Parashikojmë 8% shkallë tatimore, për tatim personal të të ardhurave dhe tatim të fitimit. Obligohemi edhe për zvogëlim të TVSH-së për shërbimet hotelierike prej 18% dhe 10%.

Infrastrukturën tërësisht do ta rindërtojmë dhe do të rikonstruojmë 1000 kilometra rrugë. Në atë fushë planifikojmë edhe 150 kilometra rrugë të shpejta.

Obligohemi ta ndërtojmë edhe hekurudhën drejt Bullgarisë.

VMRO-DPMNE obligohet për ripërtëritje të Maqedonisë.

Qendra për komunikime e VMRO-DPMNE-së