Prej sot kur të kërkoni të dhëna në WIKIPEDIA për Republikën e Maqedonisë, ajo që të bie në sy është përditësimi i fundit sa i takon gjuhëve zyrtare.

WIKIPEDIA nga sot si gjuhë zyrtare në Maqedoni përveç gjuhës maqedonase dhe alfabetit të saj cirilik ka renditur dhe gjuhën shqipe.