Në hapësirat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, ministri pa resor i obliguar për rregullore të përmirësimit të klimës investuese për ndërmarrjet vendore Hisen Xhemaili, sot ka takuar drejtorin e kompanisë turke të shpërndarjes së gazit natyror Aksa Dogalgaz z.Ahmet Yücel Yazici me bashkëpuntorët e tij. Kompania Aksa Dogalgaz është njëra ndër kompanit më të mëdha energjetike në botë e specializuar për shpërndarjen e gazit natyrorë me mbi 3 milion shfrytëzues.
Në takim është biseduar për mundësitë e prezencës së tyre në tregun vendas.
Në rrejtin social Fejsbuk, Xhemaili shkruan :Vendi jonë ka prioritet kryesorë shpërndarjen e gazit natyrorë në të gjitha segmentetve shoqërisë deri në shfrytëzuesin e fundit amëvisëritë! Aktualishtë me prioritet të lartë është duke u ndërtuar rrjeti kryesorë i gasifikimit Shkup-Tetovë-Gostivarë, Kloçofcë -Negotinë dhe Negotinë-Kavadarcë-Manastir dhe paralelishtë po punohet në shpalljen sa më parë të thirjes për ndërtimin e rrjetit sekundar në të gjithë teritorin e vendit.
Njoftuam përfaqësuesit e kompanisë Turke për kushtet që Republika e Maqedonisë së Veriut i ofron për investitorët e jashtëm të cilët janë të interesuar që të investojnë në vendin tonë dhe sidomos në zonat e lira ekonomike.