Ministri pa resor të obliguar për rregullore të përmirësimit të klimës investuese për ndërmarrjet vendore, Hisen Xhemaili dhe funksionarë të BDI-së kanë vizituar rugën e plastikëve për të përcjellë punimet në rrugë dhe për të bashkëbiseduar me përfaqësues dhe pronarë të dyqaneve, më pas vizitë në Çarshinë e Vjetër për të diskutu me ESNAF-in e Çarshisë për projektet në realizim dhe ata që duhet të realizohen
Bashkëbisedim dhe llogaridhënie sot në Çair, në Shkupin e Vjetër!✅-shkruan Xhemaili.