Kryeministri Zoran Zaev, në tribunën qytetare në Shtip tha se rritja e pagës minimale do të jetë më shumë se 1.000 denarë. Kjo do të thotë që paga minimale e cila tani është 12.500 denarë, por jo aq radikalisht sa disa qarqe shtetërore kanë raportuar se do të arrijë deri në 16,000, shifër e kërkuar nga disa sindikata. Kryeministri shtoi se negociatat janë duke u zhvilluar për këtë rritje.
“Tani, do të ketë një rritje më të madhe të pagës minimale, do të jetë më e lartë se një mijë denarë. Nëse punëdhënësi e rrit pagën në 100 euro, ne do t’i paguajmë kontributet”, tha Zaev.

Ajo së shpejti njoftoi masën e re me pagesën shtesë të kontributeve të punëtorëve për rritjen e pagave për më shumë se 6,000 denarë.

“Tani po e hapim masën e re, plani është që të fillojmë të realizojmë masën e subvencionimit të kontributeve nga pagat, duke filluar nga 1 nëntori. Ligji është gati, ne bisedojmë me të gjithë palët e interesuara, masim të gjitha vlerat dhe do të sigurojmë çdo pronarë dhe menaxher që për njerëzit tanë, të çdo aktiviteti, për gjithsej 758,000 qytetarë të punësuar në vendin tonë, nëse rrisin pagën në 100 euro do të paguajmë nga shteti dhe do të paguajmë kontributet për sigurim pensional dhe shëndetësor”, tha Zaev.
Ai paralajmëroi edhe rritjen e pensioneve.