“Ne në Republikën e Maqedoni kemi mundësinë që në mënyrë më të mirë ta promovojmë dhe praktikojmë idenë e madhe evropiane të bashkuar tek dallimet.

Prandaj me të drejtë mund ta theksojmë faktin se shpallja e ditës së sotme si festë zyrtare e alfabetit shqipe është pjesë përbërëse e pasurisë kulturore dhe gjuhësore të republikës së Maqedonisë”, deklaroi Zoran Zaev, Kryeministër i Maqedonisë.