Ka përfundoi takimi mes grupit të Iniciativës me kryeministrin Zoran Zaev,u diskutuan shumë problematika ku dhe vet kryeministri dhe kabineti i tij nuk ishin të informuar.

Ja çfarë shkruajnë ata në faqen e tyre zyrtare në Facebook.

Ne si inicijativë dorëzuam kërkesat drejt kabinetit qeveritar, edhe atë:

1.Perfundimisht tërheqja e ELEM nga menaxhimi i resortit turiatik Kodra e Diellit,

2.Pergjegjesi per mos menaxhimin dhe mos funksionimin e Kodrës së Diellit,

3.Kodra e Diellit të jepet ne Koncesion,

4.Planin urbanistik i Kodrës Diellit të perpilohet nga Agjensioni per planifikim hapsinorë pasi që është inters publik.

5.Sektori civil dhe Iniciativa të kenë të drejtë qasjeje në çdo ndodhi dhe planifikim për zhvillimin e Kodrës Diellit,

6.QEVERIJA TË JETË PRECIZE DHE E PËRGJEGJSHME NDAJ AFATEVE TË CAKTUARA KOHORE.

7. Ndertimi i Teleferikut Tetovë – Kodra e Diellit, totaliaht element i ri dhe jo i rinovuar.

8.VIZITË URGJENTE E KRYEMINISTRIT NË KODRËN E DIELLIT!
……………………………………………………………
PAS GJITHË PREZENTIMIT DHE DEBATIT DY ORËSH KRYEMINISTRI I BINDSHËM NGA SQARIMET TONA DHE VENDOSI MENJËHERË TË PRANOJË IDETË DHE SHQYRTIMET E INICIATIVES:
……………………………………………………………..
TË STOPOHET PROCEDURA E PROPOZIM PLANIT URBANISTIK TË KODRËS SË DIELLIT!
…………………..
Vazhdojmë ne nuk ndalemi, lufta nuk përfundon me një takim tek kryeministri!