Sot  kandidati për Kryeministër të pare shqiptar, Naser Ziberi, vizitoi
familje të moshës se re me të cilët bashkëbiseduan për problemet me të
cilat ballafaqohen familjet  e moshës së re.
Gjatë bisedës, me çiftin e rij, Ziberi potencoi se “Angazhimet tona në
këtë drejtim janë shumë serioze, ne duhet ti plasojmë idetë tona në
drejtim të planeve për mbështetjen e të rinjve, respektivisht mbështetje
për çiftet e rinj deri në moshën 35 vjet, të cilët kërkojnë përkrahje më
serioze, saktësisht, për çiftet të cilët akoma nuk e kanë zgjidhur
çështjen e banimit, të ju ofrojmë atyre ndihmë, me kredi pa kamatë deri
në 20,000 euro.

“Ndër tjerash ai shtoi se po ashtu parashihet edhe rrjeti i arsimit
parashkollor i çerdheve për fëmijët të zhvillohet ende më shumë, për
arsye se kemi mungesë në atë segment. Jo çdo kush mund ta sistemojë
fëmijën e vetë edhe në arsim parashkollor, e veçanërisht në çerdhe apo
kopshte” – shtoi Ziberi.