Sot realizova takim pune me zv. Drejtorin e Fondit për Sigurim Pensional dhe Invalidor, z. Shaip Zeneli.

Bashkëpunimi i ndërsjelltë institucional nuk do të mungojë për të çuar para proceset të cilat i tangojnë të dy institucionet.

Jam gjithmonë i gatshëm për të ofruar ndihmën time ndaj çdo institucioni.